Digital Artists and teacher Matt Subieta describes his approach for teaching digital storytelling for the Polish-Japanese Academy of Information Technology.

Matt Subieta, wykładowca PJATK na kierunku grafika na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, opowiada, jak prowadzi ze studentami zajęcia na odległość. Matt Subieta był dyrektorem kreatywnym i reżyserem w studiach animacji i agencjach reklamowych m.in. w Stanach Zjednoczonych i Australii oraz reżyserem seriali dokumentalnych. Był laureatem Złotego Lwa na festiwalu reklamowym w Cannes w 2004 r. Pracuje nad swoimi autorskimi projektami. Impulsem do nagrania filmu była konieczność prowadzenia zajęć przez internet spowodowana koronawirusem.

or translated via Google:

Matt Subieta, a PJATK lecturer in graphics at the Faculty of New Media Arts, talks about how he conducts distance classes with students. Matt Subieta was a creative director and director in animation studios and advertising agencies, including in the United States and Australia and director of documentary series. He was the winner of the Golden Lion at the Cannes advertising festival in 2004. He works on his own projects. The impulse to record the movie was the need to conduct classes online due to coronavirus.

 


Location: Warsaw, Poland
More Information: PJATK New Media Arts Portal https://snm.pja.edu.pl/

Contact Name: Matt Subieta
Image Alt Text: None provided
License for Image: Rights Status Unknown